Procházka po zoo

Novinky ze Zoo


Pozvánka na přednášku v Zoo Ostrava
5.10.2015

Které druhy zvířat jsou nejčastěji loveny pro trofeje? Kolik trofejí exotických zvířat se k nám dováží? Může trofejní lov pomoci ochraně ohrožených druhů?

Zobrazit


Zoo Ostrava vydala stolní kalendář 2016
2.10.2015

Nemáte ještě stolní kalendář pro příští rok? Pak si pospěšte do Zoo Ostrava, kde je právě jeden v prodeji!

Zobrazit


Kauza Cecil: pytláctví vs. trofejový lov
2.10.2015

V posledních týdnech proběhla médii zpráva o zabití lvího samce Cecila poblíž národního parku Hwange (Zimbabwe). Podívejte se na rozhovor s kurátorem pražské zoo a znalcem nejen afrických zvířat Pavlem Brandlem a další zajímavé odkazy k této problematice.

Zobrazit

Ptáci Tibetu a Číny

expozice ptáků Tibetu a Číny

Expozici tvoří komplex pěti voliér, z nichž 2 největší (první a poslední) jsou volně průchozí a umožňují tak zcela nerušený pohled na chovaná zvířata. Jednotlivé voliéry jsou okénka do domoviny prezentovaných druhů ptáků a návštěvníci jako by pomyslně sestupovali z nejvyšších nadmořských výšek směrem dolů. Každá z voliér je obývána ptačími druhy typickými pro danou oblast a nadmořskou výšku. Jedná se zejména o zástupce skupiny ptáků hrabavých (především bažantů). A protože předlohou při aranžování voliér byly skutečné biotopy v jednotlivých nadmořských výškách, můžete ptáky pozorovat v přirozené vegetaci doplněné kamennými sestavami tak, jako byste skutečně procházeli rozmanitou, krásnou, ale ohroženou přírodou Tibetu a Číny.

1. voliéra „Himaláje“ (4 000 – 5 000 m n. m.)

Štíty hor a vysokohorská údolí Himaláje v nadmořské výšce až 4 000 – 5 000 m n. m. jsou předlohou pro první voliéru. Nejnápadnějším obyvatelem je zde bažant lesklý (Lophophorus impejanus), jehož samci mají krásně pestré zbarvení. Svými hlasovými projevy je zajímavé kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Z rostlin zde rostou, např. pro tuto oblast typické rododendrony a kosatce. Život v těchto výškách je velmi náročný a tvrdým podmínkám se přizpůsobilo jen málo rostlinných i živočišných druhů.

2. voliéra „Náhorní plošiny Tibetu“ (3 000 – 4 000 m n. m.)

Ve výšce 3000 - 4000 m n. m. se v horách Tibetu často nacházejí rovinaté i zvlněné terény s typickými porosty rododendronů a azalek. Ty slouží k úkrytu vzácným bažantům tibetským (Crossoptilon crossoptilon) a horní patro voliéry obývají krasky červenozobé (Urocissa erythrorhyncha). Druhová skladba je v těchto nadmořských výškách již bohatší než ve velehorách, ale stále ještě poměrně malá, např. v porovnání s úživnými nížinnými oblastmi východní Číny.

3. voliéra „Bambusové porosty Sečuanu“ (2 000 – 3 000 m n. m.)

V nadmořské výšce asi 2 000 – 3 000 m n. m. se v Sečuanu nacházejí rozsáhlé bambusové porosty. Satyři Temminckovi (Tragopan temminckii), bažanti zlatí (Chrysolophus pictus) spolu s drozdem černoprsým (Turdus dissimilis) a bulbulem červenouchým (Pycnonotus jocosus jocosus) jsou jejich známými obyvateli, i když k těm nejznámějším obyvatelům patří jistě pandy. V těchto nadmořských výškách je již znát činnost člověka a proto zde mnoho druhů zvířat patří k ohroženým, ubývá např. i satyrů.

4. voliéra Junnan – smíšený les (1 000 – 2 000 m n. m.)

Lesní porosty Junnanu obývá vzácný bažant Humeové (Syrmaticus humiae), horní stromové patro osídluje hrdlička čínská (Stigmatopelia chinensis) a  holub zelenokřídlý (Chalcophaps indica), keřové patro je domovem sojkovce jihočínského (Garrulax milnei) a na okrajích lesa, na volných prostranstvích, poletuje špaček čínský.  Druhová skladba je v těchto porostech poměrně bohatá, ale zároveň zde dochází k mnohem častějším tlakům ze strany člověka. Není divu, že řada zvířat patří rovněž k vzácným a ohroženým.

5. voliéra Nížiny východní Číny (0 – 1 000 m n. m.)

Jihovýchod Číny je velice hustě osídlen člověkem, a to s sebou nese i změnu životního prostředí. Zatímco někteří živočichové se změně přizpůsobili, jiní se stali velmi vzácní a ohrožení vyhubením. Nížinné vodní plochy vzácně obývají čírky sibiřské (Anas formosa), běžnější jsou volavky rusohlavé (Bubulcus ibis), tenkozubci opační (Recurvirostra avosetta), ústříčníci velcí (Haematopus ostralegus) a čejky chocholaté (Vanellus vanellus). V korunách stromů poletují hlučné straky modré (Cyanopica cyanus cyanus) a a v houští žije nenápadný kur bambusový (Bambusicola thoracicus). Ze zmíněných biotopů jsou právě nížiny druhově nejbohatší. Mezi druhy, které se přizpůsobily z části i změnám přirozeného prostředí v důsledku působení člověka, patří právě drobný kur bambusový.

expozice ptáků Tibetu a Čínyexpozice ptáků Tibetu a Čínyexpozice ptáků Tibetu a Čínybažant Humeovéstraka modráčírka sibiřskákraska červenozobábažant zlatý

zpět